Hodnocení výsledků VaV

Hodnocení výsledků VaV se provádí dle metodiky: "Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až...

Aktualizace portfolia UTB

Portfolio UTB bylo doplněno o další přihlášky ochranných známek a byly doplněny obrázky k již zapsaným ochranným dokumentům. Nyní je zveřejněno 107 ochranných dokumentů...

Nové licence v tomto roce

V letošním roce byly podepsány licence k průmyslovým právům UTB, jedná se o tato řešení:Rukojeti nářadíZařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního...

Informace pro VaV pracovníky

Pro větší přehlednost byla upravena záložka Informace pro VaV pracovníky , kde naleznete dokumenty potřebné pro podání přihlášky průmyslových práv (patent, užitný a průmyslový...