Směrnice a rozhodnutí rektora k duševnímu vlastnictví

Úřední deska

Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně

Směrnice rektora 1/2013 – ke stažení zde

Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 1/2013 Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně

Směrnice rektora 9/2016 – ke stažení zde

  • Příloha č. 1 – Vzor Prohlášení o ochraně informací
  • Příloha č. 2 – Vzor Nabídky předmětu průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 3 – Vzor Ujednání o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví a dohoda o odměně za uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví
  • Příloha č. 4 – Vzor Evidenčního formuláře výsledku výzkumu a vývoje

Interní fond na podporu inovačních činností

Směrnice rektora 19/2015 – ke stažení zde – nahrazuje Směrnici rektora č. 14/2011

Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídících a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků UTB

Směrnice rektora 23/2019 – ke stažení zde

  • příloha č.1 zde
  • příloha č2  zde
  • příloha č.3 zde
  • příloha č.4 zde
  • příloha č.5 zde

Zřízení Rady pro komercializaci

Směrnice rektora 15/2017 – ke stažení zde – nahrazuje Směrnici rektora č. 15/2015

Postup a pravidla pro komercializaci výsledků na UTB

Směrnice rektora 8/2017 – ke stažení zde – nahrazuje Směrnici rektora č. 16/2015