Bilance činnosti CTT v roce 2013

Bilance činnosti CTT v roce 2013 V průběhu let 2008 až 2013 bylo jménem UTB ve Zlíně podáno přes 250 přihlášek předmětů průmyslového vlastnictví. U vybraných předmětů byly...

CTT UTB ve Zlíně

Působení UTB ve Zlíně, CTT v oblastech průmyslově právní ochrany výsledků výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti, komercionalizace výsledků  Univerzita...